Informacja na temat płatności na podstawie faktur dokonywanych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce i jej jednostki organizacyjne objęte centralizacją VAT

wpis w: Aktualności

Gmina Miasto Boguszów-Gorce informuje, że od początku 2019 roku wszelkie płatności dokonywane przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce oraz jej jednostki organizacyjne objęte centralizacją podatku VAT na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności (split payment).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62 z późn. zm.) wprowadzająca m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491) wprowadza mechanizm podzielonej płatności.

W celu dochowania należytej staranności przy realizacji transakcji, tym samym dla bezpieczeństwa podatku VAT Gmina Miasto Boguszów-Gorce podjęła decyzję o stosowaniu podzielonej płatności.

Jednocześnie informujemy, że Gmina i jej jednostki organizacyjne objęte centralizacją podatku VAT będzie realizować płatności za faktury na rzecz kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na ich rachunki firmowe.

Art. 62 c ust. 11 Prawo bankowe wskazuje, że w przypadku zapłaty za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy, dla którego bank nie prowadzi rachunku Vat (tzn. do prywatnych rachunków osób fizycznych), bank zwróci przelew na rachunek zleceniodawcy. Wskazanie na fakturze numeru rachunku firmowego jest niezbędne do prawidłowej realizacji płatności na zasadach split payment.