Zarządzenie Nr  2/2013

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

z dnia 30 września 2013 r.

W sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 4 ust 4 statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się  następujące opłaty za wynajem:

   1) hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym, szatnią przy ul. Olimpijskiej 1
a)  osobom fizycznym i firmom na cele sportowo-rekreacyjne – 40 zł /godzina
b)  na cele komercyjne (sportowe, widowiskowe, wystawiennicze itp.)  – 70 zł /godzina
c)  szkołom, klubom sportowym oraz stowarzyszeniom związanym z kulturą fizyczną

z siedzibą w Boguszowie-Gorcach i działającym w Boguszowie-Gorcach, nie pobierającym odpłatności od uczestników zajęć  – bezpłatnie.

    2) stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej i ul. Kusocińskiego wraz z zapleczem sanitarnym, szatnią :

a) osobom fizycznym i firmom na cele sportowe i rekreacyjne – 80 zł / godzina
b) na cele komercyjne (sportowe, widowiskowe, wystawiennicze itp.)    – 100 zł /godzina
c) szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom związanym z kulturą fizyczną, na cele sportowe i rekreacyjne  – 60 zł / godzina
d) szkołom, klubom sportowym oraz stowarzyszeniom związanym z kulturą fizyczną z siedzibą w Boguszowie-Gorcach i działającym w Boguszowie-Gorcach, nie pobierającym odpłatności od uczestników zajęć – bezpłatnie.

    3)   kortu tenisowego przy ul. Wałbrzyskiej

a) młodzieży szkolnej i uczącej się do 26 roku życia (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej   – 5 zł /godzina
b) dorośli – 10 zł /godzina
c) szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom związanym z kulturą fizyczną z siedzibą w Boguszowie-Gorcach i działającym w Boguszowie-Gorcach, nie pobierającym odpłatności od uczestników zajęć – bezpłatnie.

§ 2

2. Pobiera się opłatę za wypożyczenie :

1) rakiety tenisowej    – 2 zł /godzina
2) piłki tenisowej       – 1 zł/godzina

 § 3

 Z dniem 30 września traci moc zarządzenie nr 7/2011

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem 1 października 2013 r.