Remont hali

wpis w: Aktualności

Ostatnie dwa tygodnie minęły na hali przy Olimpijskiej pod znakiem intensywnego remontu nawierzchni. Remont sfinansowano z kilku źródeł dzięki funduszom pozyskanym przez LZKS HEROS Boguszów-Gorce. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej w roku 2022, realizowanych przez organizacje pozarządowe, klub pozyskał 20 tys. zł. Z dotacji na realizację zadania własnego z zakresu sportu Gminy Miasto Boguszów-Gorce przekazało kwotę 30 tys. zł. Pozostałą sumę w wysokości 6,8 tys. zł na prace uzupełniające wyłożył OSiR w Boguszowie-Gorcach. Remont trwał od 14 do 25 listopada 2022 roku. Wykonawcą prac, wybranym przez klub, była została firma FHU Tabaszewski z Nysy specjalizująca się w renowacji obiektów zabytkowych, ale też od kilku lat naprawiająca nawierzchnie sportowe. Zakres robót obejmował:

  • usunięcie obecnych i montaż nowych cokołów z PCV,
  • podklejenie pęknięć, uzupełnienie i zgrzewanie łączeń, łatanie ubytków,
  • oczyszczenie posadzki w celu usunięcia piasku, pyłu i kurzu oraz naniesienie środka do gruntownego czyszczenia,
  • maszynowe czyszczenie nawierzchni, następnie ręczne czyszczenie wykładziny i usuwanie starego liniowania
  • mycie nawierzchni odkurzaczem i osuszanie
  • lakierowanie, liniowanie trzech boisk oraz linii dodatkowych, następne ponowne lakierowanie.

28 listopada br. przedstawiciele firmy FHU Tabaszewski: p. Paweł Tabaszewski – właściciel, p. Michał Langier – kierownik działu podłóg przekazali halę p. Dariuszowi Piaskowskiemu – prezesowi LZKS HEROS Boguszów-Gorce. W odbiorze uczestniczyli ponadto: Rafał Wiernicki – Dyrektor OSiR oraz Marcin Rogowski – Inspektor ds. Eksploatacji Obiektów. Na wykonane prace firma dała 2 lata gwarancji, ale warunek jest prosty – należy zmienić podejście zarówno do metod czyszczenia i bieżącego utrzymania nawierzchni, jak również wymagać od użytkowników wchodzenia na halę tylko w czystym, zmiennym obuwiu sportowym. Edukowaniem i egzekwowaniem zajmie się OSIR, a odnowiona podłoga hali „zadebiutuje” przy przyszłotygodniowym zgrupowaniu zapaśniczek z całej Europy po zakończeniu międzynarodowego turnieju HEROS LADY OPEN.